Co zaliczamy do środków ochrony roślin?

Osoby zajmujące się ochroną roślin muszą dbać o bardzo wiele rzeczy. Żeby sadzonki dobrze się rozwijały, trzeba je regularnie podlewać i zapewniać im odpowiedni nawóz. Dostarczanie składników odżywczych nie stanowi jednak jedynego zabiegu, jaki można zapewnić wzrastającym roślinom. Równie ważna jest ochrona kwiatów, drzew i krzewów. Każdego dnia czyhają bowiem na nie liczne zagrożenia.

Tym, co zagraża bezpiecznemu rozwojowi roślin, mogą być naturalnie warunki atmosferyczne. Deszcz co prawda zapewnia wodę, ale jeśli jest zbyt ulewny, może prowadzić do podtopień. Podobnie jest ze słońcem. Gdy dochodzi do zbyt mocnych upałów, występuje ryzyko suszy. Uprawy roślin jest jednak w stanie zdewastować również coś innego niż czynniki atmosferyczne. Bardzo negatywną rolę mogą odegrać różnego rodzaju szkodniki. Mowa tu chociażby o takich organizmach jak owady i grzyby. Nie można też jednak zapominać, że pleniące się chwasty również zagrażają stanowi upraw. Wobec takich niebezpieczeństw trzeba użyć środków o odpowiedniej sile działania.

Środki grzybobójcze, owadobójcze i chwastobójcze

W stosunku do każdego z trzech największych źródeł zagrożeń – grzybów, owadów i chwastów – stosowane są inne środki ochrony roślin. Na grzyby przeznaczone są środki grzybobójcze, na owady – owadobójcze, a na chwasty – chwastobójcze.  Jeśli chodzi o te pierwsze, zwane są one również fungicydami. Stosuje się je poprzez opryskiwanie. Warto pamiętać, aby robić z nich użytek w odpowiednich warunkach pogodowych. Temperatura nie może być zbyt wysoka, bo inaczej rośliny zostaną poparzone.

Środki owadobójcze to inaczej insektycydy. Sięgają one głęboko w strukturę roślin, dzięki czemu są w stanie zlikwidować nawet te owady, które ukryły się w największych zakamarkach. Z powodu dużej siły tych substancji, podczas ich stosowania należy pamiętać o odpowiedniej odzieży ochronnej w postaci masek i rękawic.

Jeśli zaś chodzi o środki chwastobójcze, można rozróżnić wśród nich dwa typy. Pierwsze z nich to środki selektywne, które zwalczają tylko niektóre ze szkodliwych roślin. Natomiast środki nieselektywne, czyli inaczej totalne, oddziałują na wszystkie chwasty.