Czym najlepiej nawozić zboża ozime?

Nawożenie zboża ozimego to kluczowy element w procesie uprawy zbóż, który ma bezpośredni wpływ na plon i jakość ziarna. Właściwe nawożenie jest niezbędne do osiągnięcia wysokich plonów oraz utrzymania zdrowia roślin. 

Nawozy azotowe

Nawozy azotowe są podstawowym składnikiem nawozów stosowanych w uprawie zboża ozimego. Azot w płynie na zboża jest niezbędny dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, wpływa na plonowanie oraz jakość ziarna. W Polsce najczęściej stosowanymi nawozami azotowymi są saletra amonowa, mocznik oraz saletra potasowa.

Nawozy fosforowe

Fosfor jest kolejnym ważnym składnikiem nawozów stosowanych w uprawie zboża ozimego. Jego odpowiednia ilość wpływa na korzeniowanie roślin oraz na ich odporność na choroby i szkodniki. Fosfor jest również niezbędny do prawidłowego przebiegu procesów fotosyntezy oraz do tworzenia białek i kwasów nukleinowych. Najpopularniejszymi nawozami fosforowymi są superfosfat prosty, superfosfat potrojony oraz fosforan amonu.

Nawozy potasowe

Potas jest istotnym składnikiem nawozów dla zboża ozimego, który wpływa na jakość ziarna oraz odporność roślin na suszę, przymrozki i choroby. W Polsce najczęściej stosowanymi nawozami potasowymi są siarczan potasu, chlorek potasu oraz saletra potasowa.

Nawozy magnezowe

Magnez jest kolejnym ważnym składnikiem nawozów stosowanych w uprawie zboża ozimego. Jego odpowiednia ilość wpływa na prawidłowy przebieg procesów fotosyntezy oraz na jakość ziarna. Magnez jest również niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu korzeniowego roślin. Najpopularniejszymi nawozami magnezowymi są siarczan magnezu oraz dolomit.

Czas stosowania nawozów

Właściwy czas stosowania nawozów w uprawie zboża ozimego jest kluczowy dla uzyskania wysokich plonów i zdrowych roślin. Nawożenie azotowe powinno być przeprowadzone w trzech etapach – pierwsze nawożenie wiosenne (ok. 30% dawki azotu), drugie nawożenie pod koniec krzewienia (ok. 40% dawki azotu) oraz trzecie nawożenie przed strzelaniem w źdźbło (ok. 30% dawki azotu). Nawozy fosforowe i potasowe powinny być stosowane głównie przed siewem, natomiast nawozy magnezowe można stosować zarówno przed siewem, jak i wiosną.